Gevolgen van prostaatkanker

1
Omgaan met kanker
Wanneer je geconfronteerd wordt met kanker is dat voor de meeste mensen een grote schok. Er komen allerlei emoties naar boven, die verwerkt “moeten” worden. Emoties, die optreden als een situatie wezenlijk verandert, zijn een signaal om aan te geven dat je je als mens moet aanpassen aan de situatie.

Hulpmiddelen die je hiervoor gebruikt, zijn je copingstijlen oftewel verwerkingsstijlen. Weten welke stijl het beste bij je past, helpt je bij het verwerkingsproces.
2
Last van vermoeidheid bij kanker?
Na prostaatkanker moe, moe en nog steeds heel moe?

Resultaten van de online behandeling Mindermoebijkanker.nl

‘Ik ben minder vaak moe en als ik last heb van vermoeidheid is dit niet meer zo’n allesoverheersende, uitputtende vermoeidheid.

‘Ik doe veel meer, zowel qua werk als in mijn vrije tijd

‘Ik ben rustiger en meer tevreden. Ik stel minder hoge eisen aan mezelf en probeer meer te genieten van hoe het loopt en heb niet meer torenhoge verwachtingen.’
3
“Een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst geeft mij veel voldoening”
Wat doen de regiovertegenwoordigers van ProstaatKankerStichting.nl nu eigenlijk ?

Om daarop het antwoord te vinden hebben we Bert Denessen daarover het een en ander gevraagd. Maar “wie is dan Bert Denessen?” zal een nieuwe lezer van ons magazine zeggen. Dus laten we hem eerst eens aan jullie voorstellen.
4
Het leven na kanker is een ander leven dan daarvoor
Psychosociale effecten.

Als je hoort dat je prostaatkanker hebt, dan wekt dit bij de meeste mannen sterke gevoelens op, variërend van ongelooflijke boosheid en vertwijfeling tot gelatenheid en het gevoel dat je nergens toe in staat bent. Dat heeft niet alleen te maken met de angst voor de dood, maar ook met de angst voor lijden en pijn.

Kankerpatiënten lijden zowel door de ziekte als door de behandeling.

Ook na de behandeling blijven lichamelijke veranderingen, vermoeidheid en de angst voor verval van het leven de patiënt vaak beheersen
5
Een persoonlijk verslag van een urologische tragedie
Nadat eind 2006 bij mij prostaatkanker was geconstateerd, volgde al snel een radicale laparoscopische prostatectomie. Vanaf dat moment was ik zowel impotent als volledig incontinent.
6
Perineaal urethrostoma, soms kan het zo dus ook
Een lotgenoot vroeg op onze telefonische 0800-lotgenotenlijn of wij mannen kenden die ervaring hadden met een “perineaal urethrostoma”. Hem was voorgesteld zijn plasproblemen met deze ingreep op te lossen. Niemand binnen ons lotgenotencontact kende iemand die deze ingreep had ondergaan en niemand in ons team wist wat het nu eigenlijk precies deze behandeling inhield. Maar…….. we hebben een Raad van Advies en we legde de vraag voor bij de uroloog van onze adviesraad. Antwoord binnen drie uur: “Ja, we kennen deze ingreep maar wordt alleen in zeldzame gevallen toegepast”.
7
Droger met bal?
Josine Buiter, bekkenfysiotherapeute te Meppel heeft in 2010 op onze regionale bijeenkomst op de boot in Zwolle een pakkende presentatie gegeven over het nut van bekkenfysiotherapie na een behandeling tegen prostaatkanker. In deze presentatie vertelde Josine dat veel van haar patiënten baat hadden met oefeningen met een plastic bal. Reden om Josine te bezoeken en een balletje op te gooien over het hoe en waarom met de bal.
8
Kanker en Werk
Het leven en werken weer oppakken na kanker is een belangrijke stap voor een ieder die behandeld is of wordt voor kanker. Emoties van angst, verdriet en rouw. Naast de onzekerheid over je gezondheid krijg je als kankerpatiënt ook te maken met vele vragen over werk , rechten en plichten. Hoe krijg je weer vertrouwen in alles wat ooit zo vanzelfsprekend was. Hoe kom je weer terug met jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Met Stap.nu!
9
Als u niet meer beter wordt…
Wie kanker heeft, is meestal druk met ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Afspraak na afspraak volgt. Wordt het goed nieuws of slecht nieuws bij de dokter?

In dit artikel krijgt u informatie over de mogelijkheden van de zogenaamde palliatieve zorg, de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.
10
Plasbuisobstructie na brachytherapie
Brachytherapie is voor veel patiënten een aantrekkelijke behandeling vanwege de eenmalige ingreep en de milde bijwerkingen. In slechts een klein aantal gevallen treedt acute urine retentie (AUR) op. Dr. Roeloffzen onderzocht in haar studie de risicofactoren van een dergelijke plasbuisobstructie. Bij een groep van 714 patiënten werd onderzocht welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van AUR.
11
Vacuümpomp Urecta
Voor erectiestoornissen bestaan verschillende hulpmiddelen: zelfinjecties, implantaten, erectiepillen, penisdrukringen, holle kunstpenissen en vacuümpompen. In dit artikel leest u meer over de vacuümpomp van het merk Urecta.
12
Oplossingen voor erectiestoornissen
Henk Peeters is al tientallen jaren actief als vrijwilliger voor de NVSH. Zelf heeft hij bijna twintig jaar te maken met erectiestoornissen. Maar Peeters zit niet bij de pakken neer: hij staat telkens vooraan bij nieuwe medische toepassingen. Hierdoor heeft hij ervaring met zelfinjecties, met de vacuümpomp, en met een implantaat.
13
Seksuologisch spreekuur voor kankerpatiënten
Bij mannen is prostaatkanker een veelvoorkomende aandoening. In de behandeling ervan is steeds meer mogelijk, zodat de overlevingskans is toegenomen. Maar: de kwaliteit van leven is ook belangrijk. Een erectiestoornis is een bekende ‘bijwerking’ van de behandeling van prostaatkanker. Luca Incrocci biedt patiënten die voor kanker zijn behandeld een seksuologisch spreekuur om problemen in het seksuele functioneren te helpen oplossen.
14
Vaak botbreuken bij ouderen
Dit soort berichten lezen we met grote regelmaat in de media. Bij het ouder worden neemt de botdichtheid af en het skelet wordt kwetsbaarder voor breuken. Een aantal zaken hebben invloed op dit proces waarvan de hormoonhuishouding zowel bij mannen als bij vrouwen een belangrijke is. Verstoring van de normale hormoonbalans vindt al plaats bij het bereiken van hogere leeftijden doordat bij mannen de testosteron aanmaak vermindert. Vitamine D toediening en veel beweging kan dit proces vertragen. Wanneer prostaatkankerpatiënten echter een hormoontherapie wordt voorgeschreven (of bij castratie) wordt dit proces ernstig versneld. Regelmatige controle van de botdichtheid middels een DEXA-meter is dan verstandig.
15
Waarom pijn en ander lijden behandeld moet worden
Als een patiënt niet meer beter kan worden, betekent dat niet dat hij of zij uitbehandeld is. In deze laatste levensfase is palliatieve zorg - onder andere pijnbehandeling - van cruciaal belang. In dit artikel vertelt Paul Lieverse, anesthesioloog en pijnspecialist in het Erasmus MC Daniel den Hoed Oncologisch Centrum in Rotterdam, over de noodzaak van palliatieve behandelingen en gaat hij in op de diverse dilemma’s die in de laatste levensfase kunnen spelen, zoals palliatieve sedatie en vraagstukken rondom levensbeschouwing.
16
Bekkenfysiotherapie na prostaatoperaties
Mannen kampen na een prostaatoperatie of een andere ingreep aan de prostaat vaak met urineverlies. Urineverlies is lastig, belemmerend en wordt vaak als beschamend ervaren. Het heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Aan urineverlies is echter vaak iets te doen. Door bewustmaking van de bekkenbodemspieren en het op de juiste wijze oefenen van deze spieren, met niet alleen aandacht voor spierversterking, maar ook voor maximale ontspanning en door het aanleren van een goed toiletgedrag en –regime kunnen de klachten verminderen of verdwijnen.
17
Pijn bij kanker
Pijn bij kanker komt onnodig vaak voor, stelt de Maastrichtse internist Marieke van den Beuken-van Everdingen vast in een studie, waarop ze in januari 2009 promoveerde. Ze vroeg samen met collega’s 1429 patiënten met kanker in Midden- en Zuid-Limburg naar hun pijnbeleving. De cijfers zijn onthutsend als je weet dat met een goede behandeling bij 85 tot 90 procent van de kankerpatiënten de pijn adequaat gestild kan worden. “Je bent niet helemaal pijnvrij, maar je kunt ermee leven,” geeft Van den Beuken van Everdingen aan.
18
Operatieve oplossingen bij incontinentie na prostaatkanker
Verreweg de meeste mannen zijn na een radicale prostatectomie een periode incontinent. Bekkenfysiotherapie onder begeleiding van een geregistreerde bekkenfysiotherapeut kan het genezingsproces bespoedigen. Een klein percentage mannen heeft ondanks bekkenfysiotherapie na een jaar nog steeds last van urineverlies. Zij staan voor de keus om nog jaren lang incontinentiemateriaal te gebruiken zoals luiers en inlegkruisjes of te laten onderzoeken of een operatieve ingreep verbetering kan brengen bij de incontinentie.
19
Kwaliteit van leven na prostaatkanker
De meeste mensen die prostaatkanker overleven vinden hun kwaliteit van leven goed. Een groot deel van de mannen die behandeld zijn aan prostaatkanker is echter ontevreden over zijn seksleven. De ontevredenheid kan voor een groot deel worden verklaard door erectieproblemen. Dit blijkt uit promotieonderzoek.
20
Zenuwstimulatie bij incontinentie
In het tijdschrift “BETER” van de Alysis zorggroep lazen we over een promotieonderzoek naar zenuwstimulatie van de enkel ter behandeling van incontinentie. ProstaatKankerStichting.nl vroeg zich af of de methode ook werkzaam zou kunnen zijn voor prostaatkankerpatiënten en stelde de promovendus van deze methode enkele vragen.
21
Psychosociale gevolgen van prostaatkanker
Horen dat je prostaatkanker hebt, brengt een grote schok teweeg. Het leven dat je als vanzelf leefde, is opeens stil komen te staan. Toekomstperspectieven veranderen, het draait allemaal om óverleven. Zomaar geconfronteerd worden met de dood is een ingrijpende gebeurtenis. Dan komt er ook nog een operatie of een andere behandeling, met alle bijwerkingen van dien. De verwerking hiervan gaat niet van de ene op de andere dag.
22
Seksuele revalidatie na operatie of bestraling
Interview met dr. Wim Meinhardt, uroloog aan het Nederlands Kanker Instituut/ Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI/AvL) over seksuele revalidatie na een operatie of bestraling. Dit interview is gepubliceerd in ProstaatKankerStichting.nl Nieuwsbrief, het tijdschrift voor donateurs van ProstaatKankerStichting.nl.

Privacy statement

Disclaimer

Colofon

ProstaatKankerStichting.nl is aangesloten bij de NFK en wordt financieel gesteund door KWF Kankerbestrijding